Quyên góp tải video tại Motion4k.com

  • Quyên góp để giúp chúng tôi có kinh phí hoạt động
  • Bên ngoài trang web, sau khi đã đăng nhập vào motion4k, bạn bấm chữ NẠP XU để tiến hành nạp tiền quyên góp và nhận xu tải ảnh
Trang web hỗ trợ Định dạng file Kích thước Ủng hộ xu Tải từ xuA Tải từ xuB

  Elements.envato
  LovePik
  MotionArray
  MotionElements
  Pikbest
  Shutterstock HD
  Shutterstock 4K
  Shutterstock HD select
  Shutterstock 4K select
  Shutterstock music

  OooPic
  StockUnlimited

jpg eps ai ae mov psd 3d web
jpg eps psd ae mov mp4 psd
ae mp4 mov pre music
ae mp4 mov pre music 3d
jpg eps psd a mov mp4 psd
mov mp4
mov mp4
mov mp4
mov mp4
wav
jpg eps ai ae mov mp4 psd 3d
jpg eps ai ae mov mp4 psd

Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất

2 xu
2 xu
4 xu
4 xu
2 xu
150 xu
250 xu
250 xu
350 xu
150 xu

20 xu
2 xu


-
-
-
-
--
-
-
-
-
Không
          1xu ~1.000đ

Ghi chú: xuA là số xu nhận được thực tế = số tiền nạp vào. Ví dụ nạp: 10.000 đ = 10xu

                xuB là tặng thêm, nạp từ 1000k trở lên bạn được tặng thêm 10% , là tặng thêm 100xu

 

Ngoài ra, nếu bạn muốn tải nhiều và tiết kiệm xu hơn , bạn bấm vào chữ DOWN THEO GÓI mỗi video chỉ khoảng 1xu . Các trang Shutterstock video , Shutterstock music, Ooopic không áp dụng đối với gói tải nhiều

Gói ảnh Down trong 30 ngày
200 down/tháng 300xu
500 down/tháng 750xu
1000 down/tháng 1000xu